Subsidie tbv Adviesregeling Digitalisering MKB per 1 april 2021

folder_open Nieuws

Een groot deel van de MKB-bedrijven in de regio Eindhoven heeft weinig tot geen stappen gezet op het gebied van digitalisering. De Metropool regio Eindhoven stelt vanaf 1 april 2021 subsidie ter beschikking om deze regio toekomstbestendiger te maken. In dit artikel leggen we uit hoe je die subsidie kunt ontvangen.

 
Bas Kierkels - in
Bas is gék van productiviteit. Hij helpt graag ondernemers méér gedaan te krijgen met hetzelfde team met slimme en flexibele tools.

Adviesregeling Digitalisering MKB

Een groot deel van het MKB is zich weliswaar bewust van de noodzaak om werk te maken van digitalisering en dataficering, maar heeft hierin nog geen wezenlijke stappen gezet. Deze grote groep bedrijven is bij aanvang van de coronacrisis en de beperkende maatregelen hiermee geconfronteerd: bedrijfsprocessen en contacten kwamen stil te liggen met direct effect op de bedrijfsresultaten.

De Adviesregeling Digitalisering MKB is bedoeld om deze groep bedrijven te stimuleren om juist nu de stappen te zetten richting digitalising en dataficering. Met de regeling kan subsidie gekregen worden voor een gericht advies van een adviseur op dit gebied aan de hand van een scan van het betreffende bedrijf. Op deze wijze worden bedrijven weerbaarder en wendbaarder en wordt hun concurrentiepositie versterkt, ook in deze tijd.

De regeling is dus uitdrukkelijk bedoeld als eerste stimulans voor bedrijven om (nader) kennis te maken met dit steeds belangrijker wordende onderdeel van ondernemen.

Dankzij deze adviesregeling weet je hoe jouw onderneming het beste kan digitaliseren. En je krijgt ook nog 50% terugbetaald.

Inhoud van de regeling

Ondernemers uit de regio Zuidoost-Brabant kunnen een eenmalige subsidie aanvragen van maximaal € 1.000,- voor het inwinnen van advies op het gebied van een of meer van de onderstaande aandachtsgebieden:

  • Data Business: Advisering ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen of een vernieuwende doorontwikkeling van bestaande verdienmodellen gebaseerd op digitale data.
  • Data & IT competence: Advisering gericht op de (door)ontwikkeling van de kennis en kunde van ondernemers en medewerkers op het gebied van digitalisering en digitale data.
  • Data sharing: Advisering gericht op nieuwe mogelijkheden om data te delen tussen bedrijven en/of om de mogelijkheden van digitalisering met meerdere bedrijven te benutten.
  • Data Security: Advisering gericht op het beschermen van digitale data tegen ongeautoriseerde toegang, beschadiging en diefstal.

Dit advies kan worden ingewonnen bij een extern adviseur op dit gebied. Subsidiering vindt plaats onder voorwaarde dat de ondernemer zelf bijdraagt aan de kosten van dit advies voor minimaal dezelfde grootte als de subsidie. Zijn de advieskosten bijvoorbeeld € 1.800,-, dan kan de ondernemer voor maximaal € 900,- subsidie aanvragen. Zijn de advieskosten hoger dan € 2.000,- dan kan de ondernemer maximaal € 1.000,- subsidie aanvragen.

Doelgroep

De adviesregeling is gericht op het MKB van de 21 gemeenten binnen de Metropoolregio Eindhoven met minder dan 100 werknemers. Er is geen ondergrens aan het aantal werknemers.

Uitvoering van de regeling

De regeling wordt uitgevoerd door de Metropoolregio Eindhoven. Ondernemers kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag voor de subsidie indienen. Daarna ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging, waarna de werkzaamheden kunnen worden gestart.

Een deel van de ondernemers heeft al een beeld van hun digitaliseringsbehoefte en kan nu al gericht een adviesaanvraag doen en daarmee gebruik maken van de regeling.

Rekening houdend met deze volgtijdelijkheid wordt per 1 april eerst de helft van het totale budget ingezet: € 150.000,- van totaal € 300.000,-.

beGuru bedrijfsscan op locatie

beGuru heeft een adviestraject gemaakt specifiek voor deze adviesregeling. Gedurende dit traject neemt een van onze specialisten je onderneming op locatie onder de loep. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst ontstaat een beeld van de sterkten en zwakten van de digitale kant van je onderneming. Met de uitkomsten van de scan kun je direct stappen zetten.

De scan is breed opgezet en neemt alle aspecten van digitalising mee: van functies waarmee jouw onderneming zich kan onderscheiden tot de back-ups.

Heeft jouw onderneming bijvoorbeeld een portal voor klanten? Of lezen jullie je machinepark digitaal uit en verwerken jullie de gegevens in je bedrijfssoftware?

Gebruik maken van de subsidie

De verwachting is dat het beschikbare budget snel vergeven is dus we adviseren snel te handelen. Laat je gegevens hier achter en we informeren je vrijblijvend over de scan en subsidie.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

beGuru Blog

Op de beGuru-blog lees je alles over productiviteit, CRM, ERP en MES: achtergrond artikelen, boek reviews, ontwikkelingen over beGuru en meer.